ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง

ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง

ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง สถานที่ขอหวยในประเทศไทย

“ศาลพ่อปู่เจ้ายี่ฮอกง” ซึ่งตั้งอยู่บนดาดฟ้าของสถานีตำรวจพลับพลาชัย นับว่าเป็นศาลเจ้าพ่อหวยคนแรกของประเทศไทย ประวัติของเจ้าพ่อยี่ฮอกงเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ 3 โดยที่เคยทำงานในโรงบ่อนเบี้ยและทำการค้าหลายอย่าง จนได้รับฐานะรุ่งเรืองขึ้น โดยมีทรัพย์สินที่ทำงานได้มาใช้ช่วยเหลือคนอื่น ๆ ด้วยการสร้างสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน โรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “เตชะวณิช” ในสมัยรัชกาลที่ 6

สำหรับการขอให้ถูกลอตเตอรี่ ควรกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น 4 หรือเตรียมของไหว้ดังนี้ ชาดำ กาแฟดำ หมาก บุหรี่ พวงมาลัย ธูป และไหว้ฟ้าดิน โดยปักธูป 5 ดอก ที่จุดที่ 1 และใช้ธุป 9 ดอกไหว้พ่อปู่เจ้ายี่ฮอกงที่ชื่อศาลพ่อปู่เจ้ายี่ฮอกง ทั้งนี้ให้ปักธูปตรงประตูด้านซ้ายและขวาอย่างละ 1 ดอก ขอพรที่หน้ารูปปั้นของพ่อปู่เสร็จก็มาเคาะระฆัง 3 ที กลอง 3 ที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *